event image event image

Zagadnienia przewidziane do omówienia na Konferencji:

 •  Analiza obciążeń stacji WN/SN i SN/nn
 • Analiza charakterystyk obciążenia odbiorców rozliczanych w taryfie C i G
 • Estymacja parametrów przebiegów obciążeń:
  -        mocy maksymalnej
  -        czasu trwania mocy maksymalnej
  -        czasu występowania mocy maksymalnej
 • Wykorzystanie danych z LB i telemechaniki na potrzeby poprawy jakości estymacji obciążeń
 • Wykorzystanie mocy transformatorów zainstalowanych w stacjach SN/nn
 • Prognozowanie w elektroenergetyce, nowe metody i techniki prognozowania
 • Źródła generacji rozproszonej i odnawialnej oraz ich wpływ na obciążenie systemu
 • Narzędzia wspierające, które wykorzystują dane z sieci (pomiary z LB, z telemechaniki, analizatorów i innych urządzeń pomiarowych) ułatwiają prognozowanie obciążeń
 • Taryfy energii elektrycznej.